herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest wtorek 25 stycznia 2022, dziś są imieniny: Pawła i Miłosza

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach

dodano: 2021-09-21 13:23:00

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 4. Przyjęcie protokołu z  obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
 7. Głos przedstawicieli samorządu powiatowego i wojewódzkiego.
 8. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2021 r.
 10.  Sprawozdanie Komisji skarg i wniosków za I półrocze 2021 r.
 11. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022.
 12. Informacja dotycząca działalności gminnych jednostek kultury.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lipiany na rok szkolny 2021/2022 (Proj. 277)
 14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Proj. 278)
 15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXV/217/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2020 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 26 stycznia 2021 roku, poz. 402 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany (Proj. 279)
 16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce nr ewid. gr. 378 i 384 obręb 2 m. Lipiany, stanowiących własność Gminy Lipiany (Proj. 280)
 17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok (Proj. 281)
 18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2021-2032 (Proj. 282)
 19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipiany (Proj. 283)
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

czytaj więcej »

Narodowy Spis Powszechny

dodano: 2021-09-21 11:54:08

Lipiany, dnia 20 września 2021 r.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Lipiany!

Zostało niewiele czasu na dokonanie spisu!

 

Z dniem 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NPS 2021). Udział w spisie jest obowiązkowy dla każdego mieszkańca, a jego niedopełnienie podlega karze grzywny.

Jeżeli Państwo nie dokonali spisu informuję, że do dnia 30 września 2021 r. istnieje możliwość spisania się w Urzędzie Miejskim w Lipianach,
Plac Wolności 1

w godzinach pracy urzędu, tj.:

od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

Mogą Państwo skorzystać również z pomocy rachmistrza spisowego (nr tel. 22 82 88 888, kod do kontaktu: 39 802) lub
dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 oraz

dokonać samopisu na stronie GUS: spis.gov.pl

 

Zastępca

Gminnego Komisarza Spisowego

Anna Hackiewicz-Gębska

czytaj więcej »

dodano: 2021-09-21 07:24:13

Gmina Lipiany otrzymała grant w ramach programu Bosman Wspiera Region w wysokości 20 000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja Studzienki Piwowarów w Lipianach". Bosman Szczeciński wraz z jury poza głosowaniem docenił  projekt "Przywróćmy Lipiańskiej Studzience dawny blask" i to właśnie do Gminy Lipiany trafiła jedna z dodatkowych dotacji grantowych. Środki pozyskane w ramach grantu przeznaczone zostaną na gruntowną renowację studzienki, prace restauratorskiego oraz ulepszenie systemu hydraulicznego. #BosmanWspieraRegion

czytaj więcej »

EKO PUNKT ZGDO

dodano: 2021-09-10 14:09:43

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że Mieszkańcy Związku mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zbierane selektywnie do:

EKO PUNKT ZGDO

Mieszczącego się na terenie

Hali Sportowo – Rekreacyjnej

W Lipianach przy ul. Kopernika 9

Odpady należy dostarczyć w dni funkcjonowania EKO PUNKTU o wyznaczonej godzinie przyjmowania odpadów.       
Zakazuje się składowania odpadów w inne dni i godziny niż są wyznaczone
.

(EKO PUNKT ZGDO będzie przyjmował odpady po wcześniejszym potwierdzeniu dostarczeniu odpadów w danym dniu pod nr telefonu 727 670 290)

w poniedziałek  w godzinach - 17.30 – 18.00

w piątek w godzinach- 17.30 – 18.00

odpady będzie można odebrać po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy należącej do Związku Gmin Dolnej Odry (np. dowód osobisty, umowa najmu, dowód wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku Gmin Dolnej Odry, itp.) oraz właściwego oświadczenia o pochodzeniu odpadów (OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

ODPADY PRZYJMOWANE W EKO PUNKCIE

ODPADY NIEPRZYJMOWANE W EKO PUNKCIE

czytaj więcej »

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia