herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest sobota 04 lipca 2020, dziś są imieniny: Teodora i Innocentego

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Ostrzeżenie meteorologiczne

dodano: 2020-05-11 16:04:55

czytaj więcej »

KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA W LIPIANACH

dodano: 2020-05-11 14:13:29

Drodzy Rodzice,

W ślad za decyzją rządu o zmniejszeniu obostrzeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz przywróceniem działalności przedszkoli, informuję, że w wyniku konsultacji z organem prowadzącym podjęliśmy decyzję o wznowieniu z dniem 18 maja 2020 r. działalności Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach. Opieka przedszkolna prowadzona będzie w ograniczonym zakresie, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W chwili obecnej czynimy starania, aby spełnić wszystkie stawiane nam wymagania przeciwepidemiczne. W związku z powyższym potrzebujemy jeszcze kilku dni na przygotowanie warunków do bezpiecznego pobytu dzieci, rodziców i pracowników w placówce oraz opracowanie procedur bezpieczeństwa pobytu w przedszkolu.

Przedszkole wznawia działalność, by wesprzeć rodziców pracujących, którzy są w sytuacji konieczności powrotu do pracy i nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom.

W przypadku Rodziców, których sytuacja zawodowa będzie ulegała zmianie i zaistnieje potrzeba powrotu dziecka do przedszkola w późniejszym terminie (po 18 maja) prosimy o wcześniejszy kontakt z Dyrektorem przedszkola i dopełnienie wszelkich formalności, które są konieczne dla zapewnienia dzieciom, rodzicom i pracownikom bezpieczeństwa.

Do przedszkola może uczęszczać dziecko którego rodzice złożą stosowne oświadczenia (druk jest dostępny na stronie internetowej przedszkola http://przedszkole-lipiany.przedszkolowo.pl/) Wypełniony dokument rodzice/opiekunowie prawni powinni dostarczyć do przedszkola w terminie do czwartku  14 maja br. Prosimy o wrzucenie go do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych do przedszkola.

Przydzielając dzieci do grup będziemy brać pod uwagę zarówno dobro dziecka, jak i kwestie  organizacyjne. O ile warunki pozwolą postaramy się zapewnić dzieciom możliwość przebywania w grupie znanych i bliskich im osób.

Dzieci będą przebywały w dwóch grupach:

            Grupa I w sali „Kangurków”    - godziny pracy: 6:30 – 16:00

            Grupa II w sali „Pszczółek” - od 18.05 – 22.05.2020 r. godziny pracy 8:00 – 13:00

                                                      od 25.05.2020 r. godziny pracy 6:30 – 16:00

Czas pracy poszczególnych grup jest uzależniony od liczby nauczycieli mogących pracować z dziećmi.

Przedszkole będzie prowadzić działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Nadal też  będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej dla dzieci pozostających w domach, zapewniając realizację podstawy programowej i pracy indywidualnej wynikającej z indywidualnych programów terapeutycznych.

Funkcjonowanie przedszkola będzie zgodne z opracowanymi procedurami bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne GIS oraz obowiązującymi przepisami prawa. Procedury będą dostępne na stronie internetowej przedszkola http://przedszkole-lipiany.przedszkolowo.pl/.

czytaj więcej »

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

dodano: 2020-05-08 13:23:52

 

          Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 7 maja 2020 roku

          Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

         W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

         Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

         Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

 1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
 2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
 3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

                                Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

czytaj więcej »

dodano: 2020-05-08 11:03:31

czytaj więcej »

dodano: 2020-05-07 11:05:14

czytaj więcej »

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 - 2020

dodano: 2020-05-07 09:02:51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Ponadto informujemy, że z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396).

czytaj więcej »

KOMUNIKAT

dodano: 2020-05-04 14:53:00

czytaj więcej »

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia