herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest sobota 22 lutego 2020, dziś są imieniny: Marty i Małgorzaty

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

OGŁOSZENIE

dodano: 2019-12-30 10:08:28

czytaj więcej »

Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach zakończona!

dodano: 2019-12-30 10:05:54

Gmina Lipiany informuje, że w 2019 roku zrealizowała zadanie pn.: „Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach” .  Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3  Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.  

Koszt całości realizacji projektu wyniósł  730 419,04 zł, przy współfinansowaniu ze środków EFRR i BP.

Głównym celem inwestycji było: Zmniejszenie stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne.

czytaj więcej »

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

dodano: 2019-12-27 12:11:06

Burmistrz Lipian informuje, że został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 r. i w związku z powyższym zaprasza do udziału w pracach  komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a)  są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,       
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
c)  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

czytaj więcej »

Informacja o uzyskanej dotacji

dodano: 2019-12-24 11:19:30

Gmina Lipiany informuje, że w 2019 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipiany”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”

czytaj więcej »

Życzenia świąteczne

dodano: 2019-12-23 09:48:51

czytaj więcej »

Życzenia świąteczne

dodano: 2019-12-23 09:13:17

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE

dodano: 2019-12-20 12:43:23

czytaj więcej »

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia