herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest wtorek 21 stycznia 2020, dziś są imieniny: Agnieszki

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Korekta planu polowań Koła Łowieckiego "Nemrod"

dodano: 2019-12-30 13:07:35

W związku z korektą planu polowań naszego koła Nemrod Lipiany w Obwodzie 257 na sezon łowiecki 2019/2020 informuje, iż następuje zmiana daty polowania dewizowego z dnia 8-9 styczeń 2020 roku na 7-8 styczeń 2020. Polowanie odbędzie się o godzinie 7:30 rano i trwać będzie do godziny przed zachodem słońca. Do odstrzału będzie: byk,  łanie, cielaki, dziki, lisy i wszystkie drapieżniki, które przewiduje kalendarz. Prowadzącym polowanie są: Szczęśniak Mariusz, Bogdan Muskała, Prywerek Zbigniew.

Informuje również, że zmianie ulega polowanie zaplanowane na 26.01.2020 które odbędzie się 25.01.2020.  Polowanie odbędzie się o godzinie 8:00 rano i trwać będzie do godziny przed zachodem słońca. Do odstrzału będzie : cielaki, dziki, lisy i wszystkie drapieżniki które przewiduje kalendarz. Prowadzącym polowanie są: Szczęśniak Mariusz, Bogdan Muskała.

 

Z wyrazami szacunku,

Łowczy Koła Zbigniew Prywerek 

czytaj więcej »

Lipiańscy nauczyciele z awansem zawodowym!

dodano: 2019-12-30 12:10:03

W dniu 18.12.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Lipianach burmistrz Lipian Bartłomiej Królikowski wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, po zdaniu egzaminu otrzymali: Pani Monika Bejuk, Pani Jolanta Krężel i Pan Tomasz Jurkiewicz. Nauczyciele  złożyli  ślubowanie potwierdzając je podpisem: "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej". W uroczystości wręczenia awansów uczestniczyły również:  Dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach Pani Dorota Chrobrowska i Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach Pani Renata Kostkiewicz. 

 

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE

dodano: 2019-12-30 10:08:28

czytaj więcej »

Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach zakończona!

dodano: 2019-12-30 10:05:54

Gmina Lipiany informuje, że w 2019 roku zrealizowała zadanie pn.: „Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach” .  Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3  Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.  

Koszt całości realizacji projektu wyniósł  730 419,04 zł, przy współfinansowaniu ze środków EFRR i BP.

Głównym celem inwestycji było: Zmniejszenie stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne.

czytaj więcej »

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

dodano: 2019-12-27 12:11:06

Burmistrz Lipian informuje, że został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 r. i w związku z powyższym zaprasza do udziału w pracach  komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a)  są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,       
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
c)  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

czytaj więcej »

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia