herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest sobota 04 lipca 2020, dziś są imieniny: Teodora i Innocentego

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Informacja o przetargu

dodano: 2020-04-01 08:26:37

Informujemy, że w dniu 27.03.2020 r. Gmina Lipiany - Gminny Zakład Komunalny ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn."Rekultywacja techniczna kwatery nr I na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Dębiec gmina Lipiany."  Więcej informacji, tj. dokumentacja wraz z ogłoszeniem, znajduje się na stronie internetowej
http://bip.gzk.lipiany.pl/ w zakładce zamówienia publiczne.

czytaj więcej »

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

dodano: 2020-03-31 10:42:34

Do 30 czerwca 2020 r. właściciele nieruchomości na terenie Gminy Lipiany posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenia  go do Urzędu Gminy Lipiany.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipiany
o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Lipiany w terminie do 
30 czerwca 2020 r.

Druki zgłoszenia dostępne są:

 • w załączniku do niniejszego artykułu,
 • w Urzędzie Gminy Lipiany pok. nr 23, 

Wypełnione druki prosimy składać

 • osobiście do Urzędu Gminy Lipiany pok. 23,
 • drogą pocztową na adres Urząd Gminy Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany,
 • pocztą elektroniczną na adres: umig@lipiany.pl

W przypadku niezłożenia oświadczenia, na zlecenie Burmistrza Lipiany zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i  przydomowych oczyszczalni ścieków w terenie,  w poszczególnych  posesjach.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LIPIANY ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

czytaj więcej »

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lipiany

dodano: 2020-03-31 10:38:34

Burmistrz Lipian informuje, że po raz kolejny zbierane są wnioski na demontaż
 i odbiór  wyrobów zawierających azbest w ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie przy udziale środków NFOŚiGW.

Program realizowany przez WFOŚiGW w Szczecinie obejmuje usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Pokrywane będą całkowite koszty:

- demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,

- transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

- unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów niebezpiecznych.

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Lipiany do programu realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie, prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania
na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest o złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, sekretariat.

Wnioski są dostępne w tutejszym Urzędzie lub na stronie internetowej - link poniżej.

Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany w pok. nr 23, tel. (91) 56 41 049 w. 108 w godzinach pracy Urzędu tj. pon.-pt. od 7:00 do 15:00

wniosek AZBEST 2020

 

czytaj więcej »

Informacja o sposobie dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.

dodano: 2020-03-30 11:35:05

Ze względu na ograniczony dostęp do Urzędu Miejskiego w Lipianach spowodowany ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych, odbywać się będzie zgodnie z podjętym stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 roku znak ZPOW-871-32/20, a mianowicie: 

 1. zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach normalnego funkcjonowania urzędu tj. od godz. 7.00
  do godz. 15.00)  w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuletyn@lipiany.pl . Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
  W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miejski w Lipianach,  ul. Plac Wolności 1,74-240 Lipiany (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
 2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
 • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
 • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (pracownik urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu (91) 564 10 49 wew. 112

 

Informacje oraz wszelkie niezbędne druki związane z wyborami prezydenckim 2020 publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipianach.  

czytaj więcej »

INFORMACJA O PLANOWANYM WYŁĄCZENIU ENERGII

dodano: 2020-03-30 08:19:39

W dniu 2.04.2020 r. (czwartek) w godzinach: 8:30 - 12:30 przy ul. Makuszyńskiego 72 oraz przy ul. Brzechwy planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej.

czytaj więcej »

Ostrzeżenie meteorologiczne

dodano: 2020-03-29 13:57:52

OSTRZEŻENIE NUMER 89/I/2020
OBLODZENIE / GOŁOLEDŹ, PRZYMROZKI

 

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 22:00 dnia 29-03-2020 do godz. 07:00 dnia 30-03-2020

Obszar: województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Przebieg: W związku z prognozowanymi spadkami temperatury powietrza poniżej 0°C, spodziewne są oblodzenia wilgotnych i mokrych nawierzchni dróg i chodników.

 

Skutki: straty w rolnictwie głównie roślin czułych na zmiany temperatury; śliskie powierzchnie dróg i chodników; utrudnienia komunikacyjne.

czytaj więcej »

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia